A 7 leghatékonyabb ige paráznaság ellen

FELIRATKOZÁS A YOUTUBE CSATORNÁNKRA:
http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=NapiHangzoBiblia
 
Ha problémáid vannak a paráznasággal (mai nyelven: szexuális bűnökkel vagy szexuális erkölcstelenséggel), tanuld meg ezeket az igéket! Legyenek ezek az igék a képernyővédőid, a háttered a mobilodon és a számítógépeden!
Isten az Ószövetségben azt parancsolta, hogy az Ő beszéde legyen Izrael fiainak a szemei előtt mindenkor. Azt akarta, hogy véssék bele az ajtófélfába és egyfolytában beszéljenek róla. Ha ez akkor így volt, most mennyivel inkább így kellene lennie? Persze a Szent Szellem bennünk van és emlékeztet, de azzal csak jót teszünk, ha kívülről megtanulunk részeket a Szentírásból.

Mózes ötödik könyvének a hatodik fejezetében tehát ezt olvassuk: “Halld meg, Izrael: Az Úr a mi Istenünk, egyedül az Úr! Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből!” (Jézus később ezt úgy említi az evangéliumokban, mint a legnagyobb parancsolatot.) “Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz! Kösd azokat jelként a kezedre, és legyenek fejdíszként a homlokodon. Írd azokat házad ajtófélfáira és kapuidra!”

Izrael fiai e szavakat komolyan vették és az Isten Igéjére való emlékezésnek minden változata kialakult a mai zsidóságban – többek között ezért látunk ilyen kis dobozkákkal a fejükön szaladgáló ortodox atyafiakat:

imadoboz2

Arra kérlek, hogy ha esetleg ellenérzésed van a zsidósággal kapcsolatban, most egy pillanatra tedd félre – amire rá szeretnék világítani az az, hogy ha az Ószövetség népe ilyen becsben tartja az Igét, akkor nekünk mennyivel inkább kincsként kellene kezelnünk?

Most nem a vallásos emberekhez szólok. Ha számodra a kereszténység – jobban mondva Krisztus követése – csupán vallás, akkor ne is olvass tovább. Azokhoz szólok, akik számára Krisztus az életet jelenti. Akik letették az életüket Jézus Krisztusért és mindennél jobban hisznek benne. Akik elhiszik, hogy Isten beszéde élő és ható, és elhat az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Akik tudják, hogy nincs olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki meztelen és fedetlen az ő szeme előtt. Akik tisztában vannak azzal, hogy neki kell majd számot adnunk. És akik azt is tudják, hogy ezek az Igék – megfelelően alkalmazva – , képesek távol tartani bennünket a bűntől.

Tehát most olyan igékről lesz szó, amelyek hatékonyak mindennemű szexuális bűn és erkölcstelenség ellen. Javaslom, hogy ezeket az igéket mentsétek el háttérként a telefonotokba és tegyétek ki szintén háttérként a számítógépeteken. Tweeteljétek ki, írjátok bele Outlook emlékeztetőkbe és írjátok be a Google naptáratokba napi eseményként, hogy mindig előttetek legyen. Tegyétek meg képernyővédőnek, hogy amikor bejelentkezel a mobilodba, mindig lásd. Ne szégyelld ezeket az igéket. A világiak lehet, hogy kinevetnek miattuk, de ne felejtsd, hogy a keresztről való beszéd bolondság azok számára, akik elvesznek, de számunkra, akik megtartatunk, az életet jelentik.
….és ami a legfontosabb: MONDD KI A SZÁDDAL MAGADRA VONATKOZTATVA EZEKET AZ IGÉKET! AKÁR MINDEN NAP! Hogy miért? MERT EZEKBEN AZ IGÉKBEN MEGVAN AZ ERŐ, HOGY HITTEL ELEGYÍTVE VALÓBAN TÁVOL TARTSANAK MINDEN SZEXUÁLIS BŰNTŐL!
Következzen tehát a hét leghatékonyabb ige paráznaság ellen:
1. Testetek azonban nem arra való, hogy a szexuális bűnöket szolgálja, hanem hogy az Urat szolgáljátok vele. (1Kor 6,13b)
Ez az első ‘nehézsúlyú’ ige Pál tollából. Itt nincs kérdés a testünk használatát illetően: az nem arra való, hogy hat szeretőt tartsunk, hogy házasságot törjünk vagy hogy házasságon kívül bármilyen más szexuális kapcsolatban legyünk bárkivel. Isten Igéje szerint semmi kétség nincs afelől, hogy a szexualitásnak egyetlen törvényes és legitim formája van az Újszövetségben (is): a házasságon belüli nemi élet. Azt nem részletezi, hogy ezt miként gyakorolják a felek, viszont a házasságon kívüli nemi gerjedelem Isten Igéje szerint egyértelműen bűn és a testünk nem erre való. Ezért amikor úgy érzed, hogy felgerjed benned a vágy, hogy ilyet csinálj, idézd emlékezetedbe ezt az igét és valld meg, hogy:
A testem nem arra való, hogy a a szexuális bűnöket szolgálja, hanem hogy az Urat szolgáljam vele.

Aki benne marad a szexuális bűnökben, a Biblia szerint egyértelműen nem kerül a mennyországba, hanem a pokolba jut – ezért kritikusan fontos, hogy a tested felett ki a valódi Úr.
2. Tehetsz-e zsebedbe izzó parazsat, hogy meg ne égesse ruhádat? Járhatsz-e égő parázson, hogy meg ne égesse talpadat? Így jár, aki elcsábítja más feleségét! Nem marad büntetlenül, aki más asszonyához nyúl! (Példabeszédek 6,27-29)
Aki volt már fülig szerelmes – annyira, hogy az egész személyiségét húzta-vonta a szerelem – , az pontosan tudja, hogy ez az Ige miről szól. A szerelem alapjáraton is leginkább a mindent elborító tűzhöz hasonlít: az ember szinte képtelen meglenni szerelmese nélkül, egyre többet akar belőle, amíg teljesen el nem borítja ez az érzés. Ezt a tüzet lehet szítani és csillapítani is: ezért hasonlítja Salamon tűzhöz. De ugyanez igaz a végletekig szított testi gerjedelemre is olyan személyeknél, akik kifelé kacsingatnak a házasságból: addig táplálják a parazsat, amíg tűz nem lesz belőle, viszont ekkor már általában késő. Ez a tűz óriási pusztítást okoz. Elrettentő példaként olvassátok el Dávid király esetét a szép Bethsabéval Sámuel második könyvének 11. és 12. fejezetében! Ennek ez egyetlen törvénytelen nemi aktusnak olyan katasztrofális következményei lettek Dávid családjára, sőt egész Izraelre nézve, ami szomorú tanulságul szolgál és fényesen bizonyítja, hogy Isten beszéde igaz.
3. Ha valaki asszonyra tekint gonosz kívánság okáért, immár paráználkodott az ő szívében” (Mt 5,28) (Ezen igét tartalmazó napi hangzó epizód már elérhető honlapunkon ide kattintva.)
Ezt úgy is fordíthatjuk, hogy ha valaki csak a nemi gerjedelem miatt néz meg egy nőt, azzal már el is követte a szexuális erkölcstelenséget a szívében. A szív a bibliai embertan szerint az ember lényének láthatatlan központja, amelyet mindennél jobban kell őriznünk és féltenünk. A férfiak úgy vannak megalkotva, hogy a szemcsatornán keresztül érjék őket az első nemi impulzusok. Azonban mindannyiunk saját döntése, hogy felgerjed-e a vágy egy kívánatos női test után. Mi döntjük el, hogy akármilyen ledéren is van öltözve a másik nem képviselője, parancsolunk magunknak vagy hagyjuk felgerjedni az illegitim, törvénytelen tüzet? De ez egyre inkább igaz hölgyek esetében is – elég csak a manapság óriási népszerűségnek örvendő Chip and Dale show-kra vagy a Magic Mike XXL c. filmre gondolnunk.

Itt Jézus a paráznaságon kívül egy rendkívül fontos dologról beszél: Isten nem csak a tetteinket figyeli, hanem a motívumainkat is megítéli, vagyis azt, hogy mit miért teszünk. Amikor számot adunk neki, akkor nem csak a cselekedeteink kerülnek mérlegre, hanem az is, hogy mennyire voltunk képesek a dolgainkat az Istenben vetett hitből tenni. Mennyire vezérelte a cselekedeteinket az egzisztenicaféltés, a világi motívumok, az irigység vagy éppen a szeretet és az Istenbe vetett hit?
Mondd ki a száddal: hogy tudom, hogy ha valaki asszonyra tekint gonosz kívánság okáért, immár paráználkodott az ő szívében, ezért minden tőlem telhetőt megteszek, hogy a tekintetem és a szívem tiszta legyen.

Ha szeretnél adakozni a NAPI HANGZÓ BIBLIA javára, kattints ide.

Hogy Jézusnak ez a tanítása új keletű lenne? Egyáltalán nem: Jób már több száz évvel korábban kimondta ezt a mondatot, ami egyúttal a következő ‘anti-paráznaság’ igénk:
4. Szövetséget kötöttem szemeimmel, hogy fiatal lányokra nem nézek vágyakozva. (Jób 31,1)
…. és így folytatódik a második verstől: Hiszen ha megkívánnám őket, milyen örökséget kaphatnék akkor Istentől, mi jót várhatnék a Mindenhatótól? Mert aki vétkezik, annak romlás a büntetése, a bűnösnek pusztulás a sorsa!

Tehát Jób ezzel azt mondja, hogy ha nemi gerjedelemmel tekint fiatal lányokra, egyrészt vétkezik, másrészt mi jót várhatna a Mindenhatótól? Mert aki ilyet csinál, annak romlás a büntetése és pusztulás a sorsa. Isten természete pedig egy jottányit sem változott azóta: Ő mindörökké ugyanaz marad. Vagyis, amit Jób a Kr.e. XVI. században kimondott, az ma is ugyanígy igaz: Isten nem hagyja büntetlenül a nemi gerjedelemmel kívánkozó tekintetet és megítéli a motívumainkat is. Előtte nincs olyan ember, aki bármit is képes lenne takargatni. Igen, ez az intés nem csak időben évezredekre, hanem gondolatban fényévekre van a mai világi, testközpontú kultúrától, amelyben egy dolog számít: minél vonzóbbnak lenni a másik nem előtt és minél jobban felkelteni annak érdeklődését. De Isten népe nem a világhoz tartozik, sőt tudjuk az Újszövetségből, hogy a világ és Isten barátai nem lehetünk egyszerre. Ezért mondjuk együtt Jóbbal hangosan ki a szánkon, hogy:

A mai napon szövetséget kötök a szemeimmel és nem nézek fiatal lányokra (fiúkra), mert tudom, hogy aki így tesz, annak romlás a büntetése és pusztulás a sorsa.
5. Ne folyjanak forrásaid az utcára, és patakjaid a terekre! (Példabeszédek 5,16)
Ez rendkívül finom, képes beszéd, aminek az a lényege, hogy a férfi ne ‘ürítsen’ idegen nőkbe, hanem hagyja meg a gyönyör cseppjeit a feleségének. Ezt megerősítendő, így folytatódik ez az ige: “Egyedül tiéid legyenek, ne oszd meg másokkal! Legyen forrásod áldott, és örülj ifjúkorodban elvett feleségednek. Szerelmes szarvasünő és kedves őzike ő, keblei gyönyörködtetnek mindenkor, szerelmétől mindig mámoros leszel. Miért mámorosodnál meg, fiam, a más asszonyától, miért ölelnéd idegen asszony keblét? Mert az Úr látja az ember útjait, és figyeli minden lépését. Saját bűnei fogják meg a bűnöst, és saját vétkei kötözik meg. Meghal az ilyen, mert nem fogadta meg az intést, és a sok bolondság megmámorosította.” Ha megfigyeled, megint a büntetés képe sejlik fel szinte azonnal: ha valaki van olyan ostoba, hogy más feleségével szexeljen, arra a halál vár. De milyen halál ez? Azonnal szörnyethalna az illető? Nem, egyáltalán nem erről van szó. Hanem arról a fajta halálról, amiről Isten beszélt Ádámnak, abban az esetben, ha eszik a tiltott fa gyümölcséből. Ádám sem halt meg azonnal testileg. Viszont azonnal a szellemi halál állapotába került és elszakadt Istentől. Ez az ige is inkább erről beszél: ha valaki házasságtörő vagy bármilyen más szexuálisan erkölcstelen életmódot folytat és nem látja be, hogy ezzel bűnt követ el, és nem akar változtatni, az menthetetlenül a szellemi halál állapotába kerül, ami sokkal súlyosabb, mint a fizikai halál. Ez pedig azért van így, mert az ember láthatatlan része örök, a teste pedig átmeneti. Ha valaki meghal ma testben, attól még új testben feltámadhat, ha a szelleme él. Ha viszont a szellemi halál állapotában van, akkor bár feltámad, de már az ítéletre és a kárhozatra. Ezért mondja Jézus is, hogy ne azoktól féljünk, akik a testet ölik meg, hanem azoktól, akik képesek megölni mind a szellemünket/lelkünket, mind pedig a testünket. Ez jelen esetben nem valaki, hanem egy tett: a házasságtörés. Ha elkövetjük és nem akarunk megtérni belőle, a szellemünk halott marad. Mondd ki a száddal is hát:

Az én forrásaim soha nem fognak az utcákra folyni!
6. Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Szelleme bennetek lakik? (1Kor 3,16)
Ezt az igét sokan kedvencnek tartják és idézik, megvallják, ami nagyon helyes. Azonban van folytatása is: “Ha valaki az Isten templomát megrontja, azt megrontja Isten, mert az Isten temploma szent, és ez a templom ti vagytok.” De hogyan ronthatjuk meg az Isten Templomát? Erről kicsit bővebben szól a 1Korintus 6,16-19: “Vagy nem tudjátok, hogy aki parázna nővel egyesül, egy testté lesz vele? Mert – amint az Írás mondja – lesznek ketten egy testté. Aki pedig az Úrral egyesül, egy Szellem ővele. Kerüljétek a paráznaságot! Minden más bűn, amit elkövet az ember, kívül van a testén, de aki paráználkodik, a saját teste ellen vétkezik. Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szent Szellem temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok?”

Ebből egyértelműen az derül ki, hogy a szexuális bűnökkel megronthatjuk a saját testünket, azaz a Szent Szellem templomát. Jobban mondva maga Isten bünteti meg a testünket. Ez áll itt, ez van feketén-fehéren leírva az Újszövetségben. Ezért nagyon fontos, hogy az ítéletet elkerülve mindenképpen tartsuk magunkat távol a házasságon kívüli bármely szexuális erkölcstelenségtől. Egy olyan újszövetségi hívő számára, akinek Isten Igéje mindennél jobban számít, ez nem játék. Mondd hát ki hangosan, hogy

ÉN ISTEN TEMPLOMA VAGYOK ÉS A SZENT SZELLEM BENNEM LAKIK. ÉN AZ ÚRRAL EGYESÜLÖK ÉS EGY SZELLEM VAGYOK VELE. MERT AKI A PARÁZNÁVAL EGYESÜL, MEGRONTJA AZT AZ ISTEN.
Következzen az utolsó ige, ami szintén nagyon lényeges a paráznaság elleni küzdelemben:
7. Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek: hogy tartózkodjatok a paráznaságtól. (1 Thessz 4,3)
… és így folytatódik: hogy mindenki szentségben és tisztaságban tudjon élni feleségével, nem a kívánság szenvedélyével, mint a pogányok, akik nem ismerik az Istent.

Eddig leginkább tiltást tartalmaztak az igék, ebben a versben ennél többet látunk: megtudjuk, hogy Isten akarata mindannyiunk számára a SZENTSÉG. Az, hogy a bűnöktől, kiváltképpen a paráznaságtól tartózkodjunk és távol maradjunk. Majd azzal folytatja, hogy a pogányok a kívánság szenvedélyével élnek, azaz nem szabnak gátat a szexuális vágyaiknak, legyen szó házastársról vagy idegen nőről. Vagyis, ha valaki így él, akkor nem keresztény (hiába vallja annak magát), hanem egy jóakaratú pogány ember. Isten azoktól, akik az Ő Szent Fiát követik, szintén szentséget és tisztaságot vár el, mégpedig a házasságon belül – nem a házasságon kívül vagy a házasság előtt. A szexuális gerjedelemnek Isten Királyságában nincs helye. Szokták ezzel kapcsolatban mondani, hogy a pornónézés nincs benne a Bibliában. Az valóban nincs, azonban annál sokkal több van: a szexuális vágy leírása. Az, hogy ez most a képernyőn lévő szereplőkre vagy tényleges személyekre való gerjedelmet jelent, nem számít. Ha benne maradunk ebben a bűnben és nem bánjuk meg, semmi közünk a Krisztushoz. Hogy ne legyen így, erősítsük meg ezzel a megvallással is:

Tudom, hogy az Isten akarata az, hogy megszentelődjek, ezért tartózkodok mindennemű paráznaságtól, szexuális bűntől és erkölcstelenségtől. Én nem a kívánság szenvedélyével élek, hanem a Krisztus iránti szenvedélyes szeretettel.
Ez nem az én véleményem a testünk használatáról és a szexuális bűnökről, hanem Istené – amennyiben hisszük, hogy a Biblia nem emberi ihletésű írás. Lehet, hogy az értelmünk nem, viszont a lelkiismeretünk biztosan együtt tanúskodik ezekkel az igékkel. Használjátok valamennyit, hogy megálljatok a világgal, a bűnnel és a kísértéssel szemben rendíthetetlenül!