A 360. RÉSZ KOMMENTÁRJA

 

Az Örökkévaló szemmel tartja az embereket az egész földön, ugyanúgy, mint Izráel törzseit — hangzik el a mondat ma Zakariástól. Majd kijelenti, hogy a kor gazdag városai és nemzetei ellen fog prófétálni, akik bármilyen bölcsek is, nem állhatnak meg Isten akaratával szemben.

Tírusz, Főnícia hatalmas gazdagsággal rendelkezett abban a korban, a próféta úgy ír erről, hogy annyi az ezüstje mint a por, aranya mint a sár. Isten mégis ítéletet mond ki rá és a történelemkönyvekből tudjuk, hogy ez be is teljesedett: Kr.e. 332-ben Nagy Sándor elfoglalta, felgyújtotta és porig rombolta Tírusz városát. Senki nem gondolta volna Tíruszban, hogy ez valaha bekövetkezik és különben is mit csacsog ez a próféta, arról hogy van egy Isten, aki közelről figyeli a nemzetek sorsának alakulását és az emberek dolgait? Egyszerűen kinevették őt és magukat gondolták bölcsnek.

De ha jobban belegondolunk ma sem más a helyzet: ha valakinek elkezdünk Istenről, Jézus Krisztusról, a megváltásról, az örök életről és ítéletről beszélni, nem az az első reakciója többnyire, hogy készséggel fogadja és megtér ott a helyszínen. Általában ostobának néznek az emberek bennünket Zakariáshoz hasonlóan és Isten kegyelmétől függ, hogy a keresztről való beszéd annak az embernek bolondság marad-e vagy Istennek az ereje. Az általános tudományos nézet szerint az evolúció során fejlődött Homo Sapiens-szé az ember és az ősrobbanás mindennek az alapja. Azt általában elfelejtik, hogy ebben is hitet kell gyakorolniuk, mert hallott információk alapján válik valaki meggyőződésévé és világnézetévé az evolúció.

Azonban a bibliai hit is hallásból van — hit egy olyan személyben, aki a Biblia szerint láthatatlan, az Univerzum középpontját jelenti és az Atyaisten dicsőségének a visszatükröződése. Ő Jézus Krisztus, aki személyesen is megjelenik a mai próféciában, mint aki szamárháton vonul be Jeruzsálembe, ezzel is kifejezve alázatát, amely egészen a kereszthalálig tartott. Vitathatatlan, hogy a hit Jézus Krisztusban nem mindenkié, erről világosan szól a Szentírás — azonban érdemes elgondolkodni azon, hogy amit Jézusról mond a Biblia, az tényleg igaz?