[sdm-squeeze-form id=”7374″ fancy=”1″ button_text=”LETÖLTÉS”]

Ma azzal kezdi Salamon, hogy annak a legjobb, aki meg sem született és még nem tapasztalta meg azt a rengeteg gonoszságot, amit az emberek elkövetnek egymás ellen. De szerinte még azoknak is jobb, akik meghaltak, mint azok, akik elnyomás alatt élnek.

Aztán megfigyelte azt, hogy az ember milyen sikerekre képes rivalizálás miatt és azt is, hogy a lusta inkább kevéssel is beéri, csak dolgoznia ne kelljen. Ősi igazságok ezek.

Látta azt is, hogy valaki bár magányos és teljesen a munkájának él, mégsem elégedett. Ráadásul egyszer meghal és azt sem tudja, kié lesz végül a nagy vagyon, amit felhalmozott.

A magányos munka hősével szemben megfigyelte azt is, hogy akik ketten vagy hárman vannak, mennyivel sikeresebbek. A bajban így a társra mindig számíthatnak, ráadásul nagyobb komfortérzetet is biztosít és kevésbé sérülékenyebb az, aki csapatban dolgozik.

Könnyebben vissza tud verni támadást és sokkal nehezebben legyőzhető az ellenség részéről. Annyira nekem nem is kell messzire mennem: van egy barátom, aki sokat segít, amikor az interneten megtámadják a szervereinket. Egyedül sokkal nehezebb lenne megoldani a problémákat.

Ezután a bölcsességet állítja szembe az élemedett öregkorral. Mert lehet, hogy valaki öreg, de ez nem jelenti azt, hogy egyúttal feltétlenül bölcs is. Azt pedig ne felejtsük el, hogy a bölcsesség az istenfélelemmel kezdődik – vagyis azzal, hogy minden élethelyzetben bekalkuláljuk Istent és a döntéseinket ennek megfelelően hozzuk.

A következő szakaszt is erre futtatja ki, ami nem szól másról, mint az Istennek felelőtlenül tett ígéreteinkről és azok következményeiről. Ebből az derül ki, hogy egyrészt felelőtlenül ne ígérgessünk az Úrnak, másrészt ha már ígértünk, azt hajtsuk is végre és tegyünk ígéretünk szerint, mert különben kiváltjuk az Úr haragját.

Beszél még az elnyomók hierarchiájáról – amiből az derül ki, hogy a hatalmas a hatalmast fedezi. Ez mai nyelvre lefordítva azt jelenti, hogy a hatalomban lévők egymást segítik, ha arra szükség van: ha az iskolaigazgatónak különleges bánásmódra van szüksége a kórházban megkapja, hiszen a kórházigazgató fia pont abba az iskolába jár és ő viszonzásképpen ő is meg fogja kapni a különleges bánásmódot. De ez így van a politikában és a hatalom más területein is.

A pénzimádók is sorra kerülnek ez után, mint olyan emberek, akik soha nem elégszenek meg azzal, amit szereztek: egyszer megkérdezték John D. Rockefellert, hogy mi a jobb a sok pénznél? Ő erre így felelt: “Mindig egy kicsit több.”

A vagyon növekedésével a kiadások is jelentősen nőnek és egy bizonyos szint felett hiába birtokol az ember egy egész hajóflottát, nem képes egyszerre mindegyikre felszállni, maximum tényleg a szemét legelteti fölötte.

Viszont az az alkalmazott, aki szívét-lelkét kitette olyan munkával, amit szeret és még jól is keres vele, az biztos, hogy jól fog aludni. Viszont sok gazdag aggódik aránytalanul nagy vagyona miatt, aminek Jézus szerint nincs sok értelme, mert az aggódással semmit nem lehet megváltoztatni.

Vannak ugyanakkor olyanok is, akik valóban valamilyen szerencsétlenség folytán elvesztik vagyonukat és semmit nem tudnak a gyerekeikre hagyni. De hát akkor – teszi fel a Prédikátor, azaz Salamon a kérdést – ha meztelen jöttünk e világra és meztelen is megyünk ki e világból és semmit nem viszünk magunkkal, akkor mi értelme van itt bárminek is?

A válasza ugyanaz, mint korábban. Gyakorlatilag ugyanarra a következtetésre jut: az evés-ivás és az, hogy örömünket leljük munkánkban és annak gyümölcsében!

Ez kiváltképpen akkor igaz, ha a vagyonunk maradandó és annak áldásait élvezhetjük. Ezért – írja Salamon – pedig legyünk hálásak és fogadjuk el Istentől ezt az ajándékot.

Végül még egy gondolatot emelnék ki: tényleg jobb, ha azt élvezzük, amink van, mint ha álmodozunk egész nap arról, hogy mink lehetne – ezzel csak önmagunkat gyötörjük.

Minden egyes bölcsességgel nem tudunk a komment keretei között foglalkozni, a fentiekkel is csak próbáltam segíteni abban, hogy érdemes valamennyin elgondolkodni.

Az Újszövetségben Pál erőteljes hasonlatot használ a pogány-keresztény házasságra. Nevezetesen azt kérdezi, hogy mi köze van Isten Templomának a bálványokhoz? Azaz egy keresztény testének egy hitetlen ember testéhez? Való igaz, hogy egy krisztusi és egy hitetlen ember értékrendje fényévekre van egymástól. Lehet, hogy a felszínen akár a házasságot követően évekig megértik egymást, de a mélységben – ami előbb-utóbb a felszínre tör – két külön valóságból származnak. Az egyik fölött egy bukott angyal az Úr, akit az Újszövetség levegőbeli hatalmasságnak vagy Sátánnak is nevez. A másik felett pedig a Názáreti Jézus Krisztus. Lehetetlen, hogy ez előbb vagy utóbb ne gerjesszen feszültséget. Sokan azzal a szándékkal hajtják a fejüket felemás igába, hogy majd megváltoztatják a hitetlen felet. Ez az esetek túlnyomó többségében nem működik, sőt válás a vége. Persze vannak kivételek, de sajnos a többség számára az ilyen szövetség nem működik.

Ez nem kóser – erre figyelmeztet itt Pál is, amikor azt mondja, hogy tisztítsuk meg magunkat minden olyan dologtól, ami akár a testünket, akár a szellemünket tisztátalanná teszi. Vagyis ne házasodjunk össze hitetlennel és ne kövessünk el olyan dolgot, amiről tudjuk, hogy Isten szemében minden kétséget kizáróan bűn. Sőt, lehetőség szerint ne keveredjünk bele a szürke zónába se, hanem mindig és minden körülmények között tartsuk tisztán a lelkiismeretünket.

A mai rész zárógondolata, hogy ne utasítsák már el Pált és küldötteit a korinthoszi keresztények. Valószínűleg az történt, hogy amíg közöttük szolgált, addig nem voltak akkora bajok, mint amelyeket az első levélben is leírt. Utána viszont lettek, sőt sokan elkezdtek Pálra mindenfélét mondani – még azt is megkérdőjelezhették, hogy ő-e az atyja (alapítója) a gyülekezetnek. Ezért kell neki azt írnia, hogy fogadják be a szívükbe, hiszen senkit nem bántott meg, senkit nem károsított meg és senkit nem használt ki. Ez egy fokmérője is annak, hogy ki igazán Isten embere. Ha az úgynevezett szolgálatestvér megkárosít vagy kihasznál téged, akkor fel kell tenni a kérdést, hogy ki ő az életedben? Ha viszont talpig korrekt és becsületes, ne legyen kétséged afelől, hogy ő valóban Istent szolgálja érted.

Mennyei Atyánk! Köszönjük, hogy a Szentírás valóban egy óceán és a mai részben is felvillantottál átlátszó fényes cseppeket ebből az óceánból! Kívánjuk megérteni a te gondolataidat! Kérlek, adj bölcsességet, isteni bölcsességet, ami a békességre és az életre törekszik! Szeretnénk nyitott szemekkel járni! Uram, kérlek, még jobban nyisd ki a szemeinket, hogy lássuk, amint előttünk jársz, mert úgy sokkal könnyebben tudunk követni Téged. Vakon csak tapogatózunk, de amikor látjuk merre mozog a pásztor, lelkünk nagy felvigyázója, sokkal könnyebben belátjuk az utat és a pályát, amin járnunk kell. Bocsásd meg minden bűnünket és moss tisztára minden tisztátalan dologtól, ami nem kedves előtted! Megtérünk hozzád és szívünkből kívánunk a Te akaratod szerint élni! Tisztítsd meg a szívünket, mert Te mondtad, hogy boldogok a tiszta szívűek, mert ők az Istent meglátják! Ámen!!