Nabokodonozor / Nebukadneccar, Jeruzsálem hóhérja színre lép – a 185. RÉSZ KOMMENTÁRJA

Nabukodonozor, Jeruzsálem hóhérja színre lép – a 185. RÉSZ KOMMENTÁRJA

FELIRATKOZÁS A NAPI HANGZÓ BIBLIA CSATORNÁJÁRA: http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=NapiHangzoBiblia

Ha még nem ismered Jézust, mint személyes Megváltódat (még nem tértél meg), kattints ide: https://napihangzobiblia.hu/megteres-jezus-krisztushoz/

Ha keresztény közösségbe szeretnél járni, a Napi Hangzó Biblia ezeket ajánlja:

Budapesten a Budapesti Autonóm Gyülekezetet ( https://www.facebook.com/bpa.hu/, http://bpa.hu )
Nyugat-Magyarországon a Veszprémi Keresztény Közösséget (http://www.vekker.eu/)

Kelet-Magyarországon a Debreceni Szabadkeresztény Gyülekezetet (http://www.szabkerdebrecen.hu/)

A mai ószövetségi részben beteljesedik az ítélet Jeruzsálemen: Nebukadneccar elfogalja és lerombolja a várost, a vezetők egy részét kivégzi, a többséget pedig száműzetésbe hurcolja. Cidkijjának a város ostromakor folyamatos meglett volna a lehetősége arra, hogy megadja magát – de nem tette. Pedig Jeremiás próféta folyamatosan intette őt arra, hogy ha ellenáll, szörnyű ítéletben lesz része. Így is történt: végig kellett néznie azt, hogy a fiait a szeme láttára kivégzik és ráadásul ez volt az utolsó dolog, amit látott: ezután ugyanis Nebukadneccar megvakította. Bár élete végén Evil-Meródak jól bánt Cidkijjával, azt a szörnyű tragédiát, amit át kellett élnie makacssága miatt, már nem csinálhatta vissza. A mai rész arról is tanúskodik, hogy Isten türelmes és képes évszázadokat várni egy nép megtérésére – és még akkor is nyújtja az ítéletet, ha talál egy-egy hívő és igaz szívű királyt Dávid leszármazottjai között. De jön egy pont, ami után már nincs megállás: az isteni ítélet visszafordíthatatlanul bekövetkezik.

És nekünk se legyenek illúziónk a jelenlegi világkorszakkal kapcsolatban. Péter apostol nyíltan beszél arról, hogy az Özönvíz korában is azt mondogatták az emberek, hogy lehetetlen, hogy annyi eső essen, hogy elpusztítsa a világot. Azt gondolták, hogy minden úgy fog maradni, ahogy a Teremtés óta volt. Ehhez képes Noé kortársai nagyon meglepődhettek, amikor nem akart elállni az eső: sőt a talajvíz is kezdett feltörni és víz minden irányból ömlött az emberekre.

Péter mondja ezután, hogy ne gondoljuk, hogy velünk másképp lesz: mert bár az igaz, hogy Isten víz által már nem fogja ezt a világot elpusztítani, de nem azért, mert nem lesz ítélet. A Biblia tanúsága szerint lesz, mégpedig tűz általi ítélet. Azt, hogy ez egy atomháború vagy kozmikus csapás formájában fog bekövetkezni, nem tudjuk. Viszont lesz egy nap, amikor Isten ilyen formában meg fogja ítélni bolygónkat. Azért, hogy csak azok a dolgok maradjanak fent, amelyek Isten szemében állandó értéket képviselnek.

Emlékeztek, hol jön elő ugyanez a kép? Igen, akkor amikor Pál apostol arról beszél, hogy mi keresztények nem éppen krisztusi életet élünk ebben a testben. Erre azt írja, hogy aki így cselekszik, bár megmenekül, de mintha tűzön keresztül menekült volna meg. Mert mindaz, amit a Krisztusra épített, tűz fogja megpróbálni – és ami éghető (vagyis a széna, a szalma meg a pozdorja), az el is fog égni. Ezek azok a tettek, amelyek nem a Krisztus ügyét szolgáltak. Tehát a tűz mindenkire el fog jönni – még ránk is, bár ez nem az a tűz lesz, ami ítélet gyanánt a világra következik. Ekkor lesz az, amikor az elemek végleg megégnek és ezt követően fogja az Úr létrehozni az Új Eget és az Új Földet, amelynek az első lakosai és egyben uralkodói is mi leszünk, HA mindvégig kitartunk az Úr mellett és megfutjuk a pályánkat az apsotolokhoz hasonlóan.