184. rész

A 184. RÉSZ KOMMENTÁRJA

FELIRATKOZÁS A NAPI HANGZÓ BIBLIA CSATORNÁJÁRA: http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=NapiHangzoBiblia

Ha még nem ismered Jézust, mint személyes Megváltódat (még nem tértél meg), kattints ide: https://napihangzobiblia.hu/megteres-jezus-krisztushoz/

Ha keresztény közösségbe szeretnél járni, a Napi Hangzó Biblia ezeket ajánlja:

Budapesten a Budapesti Autonóm Gyülekezetet ( https://www.facebook.com/bpa.hu/, http://bpa.hu )
Nyugat-Magyarországon a Veszprémi Keresztény Közösséget (http://www.vekker.eu/)

Kelet-Magyarországon a Debreceni Szabadkeresztény Gyülekezetet (http://www.szabkerdebrecen.hu/)

Ahogyan a bevezetőben elhangzott, Júda földjén a Mózesi Törvény nagyszabású reformjának lehetünk tanúi, amelyet egy fantasztikus király, Jósiás hajt végre. Pál apostol pedig védőbeszédet mond, helyesebben szólva bizonyságot tesz a jeruzsálemiek előtt – ugyanis arról beszél, hogyan találkozott az Úrral a damaszkuszi úton.

Jósiás reformjának az egyik alappillére a Törvény felolvasása. Kiállt az egész nép elé és Ő maga olvasta fel a tekerecsek tartalmát az első betűtől az utolsóig. Ez Istennek igen kedves dolog volt. Ez ma sincs másképp, sőt Pál apostol figyelmezteti Timóteust az Újszövetségben, hogy tartassanak felolvasások a Szentírásból. Mi most ezt műveljük egy teljes éven keresztül. Jósiás reakciója egy gyors ruhaszaggatás volt, ami abban az időben a bűnbánat és megtérés kifejezésének külső jele volt – ezzel próbáltak tükrözni a szívük állapotát az emberek.

A király tehát a Törvényt hallva nem gőgösen elutasította azt, hanem megértette, hogy mi vár rájuk a bűneik miatt és önmagát megalázva megtért. Ez az a reakció, amire az Úr Hulda próféta-asszonyon keresztül azt üzente, hogy nem csak elfogadja, hanem megbocsát és Jósiás uralkodása alatt békességet és növekedést ad az országnak. Ma, amikor Isten Igéjét hallgatod, amely történelmi koroktól független, hogyan reagálsz rá? Hagyod, hogy ne csak te hallgasd, illetve olvasd, hanem ő is olvasson téged és benned? Mert ha igen, akkor ez egyet jelent azzal, amiről Jakab apostol ír: belenéztél az igazság tökéletes tükrébe. Ezért, ha van még alakítanivaló a tükörben látottak alapján, ne habozz, térj meg belőle. Mert ebben gyönyörködik Isten. Jósiás ezt tette és Isten felemelte őt.

Amikor a király a bálványtakarításnak ahhoz a pontjára ér, hogy a bételi oltár körüli dolgokat megsemmisítse, meglátja azt a próféciát, amit az Isten embere mondott róla több száz évvel korábban. Ugyanis az Isten embere sírkövére felvésték azt a pár mondatot, amit Istentől kapott és a kövön Jósiás név szerint szerepel. Erről nemrégiben esett már szó, viszont most érkeztünk el Jósiáshoz és most látjuk leírva, hogy szó szerint beteljesedett az, amit az Örökkévaló előre megmondott.

Az Újszövetségben Pál apostol bizonyságot tesz zsidó honfitársainak arról, ami történt vele: hogyan találkozott Jézussal a damaszkuszi úton és hogyan kapta az elhívását az Úrtól. És Pál valóban nem késlekedett: bemerítkezett Jézus nevébe, segítségül hívta a Őt és megszabadult a bűneitől. Ha Krisztushoz akarunk tartozni, nekünk is ennyi a teendőnk: mindenekelőtt hitre kell jutnunk az Ige hallgatása által a feltámadás tényét illetően – azután pedig meg kell vallanunk az Úr nevét és be kell merítkeznünk abba. Ha ezt megtesszük maga Isten szabadít meg a bűneinktől.