FELIRATKOZÁS A YOUTUBE CSATORNÁNKRA: http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=NapiHangzoBiblia

Az 52. RÉSZ KOMMENTÁRJA

 
Az állandó vérzésben szenvedő asszony története a leghíresebbek közé tartozik, számos keresztény dal, tanítás és prédikáció született belőle. Nem véletlenül. Itt valami olyan történt, ami méltán került be az evangéliumokba. Jézust óriási tömeg vette körül, talán ehhez már hozzá is volt szokva akkorra. Mindenki megpróbált a közelébe férkőzni és megérinteni Őt.

Mindenki látni szerette volna ezt a galileai csodarabbit, akinek a híre addigra már messze földre elért. Mégis egyetlen érintés volt az, ami felkeltette a Messiás figyelmét. Nem közönséges érintés volt ez — a vérzésben szenvedő asszony azt mondogatta a szívében hogy: “Elég, ha csak a ruhájához érek, már attól is meggyógyulok.” Ezzel egyúttal kifejezte hitét abban, hogy Jézus Krisztus képes meggyógyítani őt, ami azonnal meg is történt. Az Úr észre is vette, hogy isteni erő áradt ki belőle és rá is kérdezett, hogy ki érintette őt?

Ebből a példából láthatjuk a hit gyógyításra, illetve gyógyulásra vonatkozó erejét. Jézusban megvolt az erő bárki meggyógyítására és megszabadítására, de a hitetlenség számos esetben gátját szabta az isteni csodáknak. A názáretiek hitetlensége miatt például nem tudott sok csodát tenni a városban, ahol felnőtt. Amikor a római százados kifejezte hitét Jézus személyében és hatalmában, a százados szolgája azonnal meggyógyult, anélkül hogy az Úr személyesen odament volna. A sziro-főniciai asszony, akinek a lánya volt beteg, hasonló csodában részesült — nem tágított, hanem a végletekig kitartott és megkapta, amit akart. Tudjátok mi az érdekes? Hogy mindezek a példák nagyon tetszettek az Úrnak.

Ő maga tanított arról, hogy aki kitartóan kér, az mind kap, aki kitartóan keres, az talál és a zörgetőnek megnyitják az ajtót, csak ne adja fel. Jézus tanított a hamis bíróról és az özvegyről is, aki addig járt ennek a korrupt bírónak a nyakára, amíg az igazságot nem szolgáltatott neki. Bár a bíró már messze járt attól, hogy igazságos ítéleteket hozzon, annyira korrupt volt, mégis igazságot szolgáltatott a szegény özvegynek annak kitartása miatt. A Messiástól hallottuk azt a történetet is, hogy volt két barát és az egyikhez éjszaka vendégek érkeztek, de nem tudott nekik mit enni adni. Ezért átment a barátjához éjnek évadján és addig kopogtatott, amíg a másik ki nem jött. Az elmondta neki, hogy bár a gyerekei ágyban vannak és mindenki lefeküdt és nagyon megzavarta őt így éjnek évadján. Mégis adott a másiknak ennivalót, de nem azért, mert a barátja volt, hanem mert nem hagyta békén.

Mi közös pont ezekben a történetekben? Mondhatjuk úgy is, hogy az eltántoríthatatlan, sziklaszilárd meggyőződés abban, hogy Jézus Krisztus képes az adott helyzetet megoldani, képes a betegségből meggyógyítani, a megkötözöttségből megszabadítani. Olyan meggyőződés, ami nem tágít, nem engedi, hogy bárki lerázza, ami komoly kockázatok árán is érvényre jut állhatatos és kitartó magatartás révén. Ez tetszik az Úrnak. Ebben gyönyörködik Isten. Ez az, ami képes hegyeket mozgatni. Ez nem jön magától, nagyon is aktívnak kell lennie annak, aki gyakorolja és rendületlenül hinnie kell, hogy amit kért, az meg is lesz. Az Úr pedig megígérte, hogy meglesz — de a kérésben ne restüljünk meg, hanem maradjunk elmozdíthatatlanok és rendületlenek.