A 49. RÉSZ KOMMENTÁRJA

 
A mai részben Jézus démonokat űz, sőt az apostoloknak is hatalmat ad arra, hogy démonokat űzzenek. A démonok gonosz szellemi lények akik képesek mindenféle mentális és testi betegségeket okozni. Ennek következtében a megszállott elváltozik és többé már nem ura önmagának hanem a gonosz szellem veszi át a hatalmat fölötte és befolyásolja a viselkedését kénye kedve szerint.

Érdekes hogy abban az időben, amikor Jézus ezt a szabadító szolgálatot végezte, elment érte a családja mert azt mondták nekik hogy elment az esze. Még ők sem tudták feldolgozni, hogy az, aki közöttünk nőtt fel – a saját testvérük – , olyan dolgokat tesz, ami Izraelben korábban példátlan volt.

Ahogyan a korábbi kommentekben utaltam rá, a rabbiknak is megvolt a saját módszere a démonűzésre: bizonyos fajta gonosz szellemeket képesek és voltak kiűzi az emberekből, de arra, hogy valaki hatalmi szóval parancsoljon a démonoknak és hogy azok távozzanak is az emberekből soha nem volt korábban példa.

A démonűzést tehát nem csak Jézus, hanem a 12 Apostol majd a 70 kiválasztott tanítványa is gyakorolta és sehol nem olvassuk a Bibliában azt, hogy ez a korszak véget ért volna.

Fontos megemlítenünk hogy az esetek többségében a démonok kiűzése együtt járt a gyógyulással: epilepsziás, autista vagy Down-kórosok is gyógyulhattak meg így.

A fentiekből látható, hogy a démonok képtelenek megmaradni Isten Szellemének jelenlétében.

A Názáreti Jézus Krisztusban pedig olyan mértékben koncentrálódott a Szent Szellem hogy a gonosz szellemek azonnal elkezdtek kiáltozni és azonosították Őt.

Az apostolok cselekedeteiben is számos alkalommal olvashatunk démonűzésről. Az egyik leghíresebb esett és Skéva fiainak futásáról szól akikről a Károli fordítás úgy beszél, mint lézengő zsidó démonűzőkről.

Ők is megpróbáltak démont űzni egy férfiból azzal a szöveggel, hogy kényszerítünk benneteket Jézusra akit Pál apostol prédikál hogy menj ki belőle! Erre a démon visszaszólt, hogy Jézust ismeri és Pálról is hallott, de ők mit akarnak? Ezek után rájuk rontott a szellem és jól ellátta bajukat.

Skéva fiai nem rendelkeztek azzal a természetfeletti hatalommal, ami az apostoloknak megvolt, mert Jézus felruházta őket.

Ma is vannak olyan személyek, akik Jézus Krisztus nevében hatalmi szóval parancsolnak. a démonok pedig kimennek, az emberek pedig meggyógyulnak süketségből némaságból és más betegségekből – bár ezeket a mai orvostudomány kizárólag testi eredetűnek hiszi és teljes mértékben elutasítja még a lehetőségét is, hogy adott esetben a süketség és a némaság oka démon is lehet.

Isten igazsága erről beszél és ki vagyunk mi, hogy megkérdőjelezzük a Teremtő beszédében leírtakat? Igen, ehhez hinni kell abban, ami a Bibliában le van írva.

Péter apostol is kijelenti levelében hogy az igében egyetlen alkalommal sem maguktól szóltak Isten szent emberei, hanem az Úr sugallatára írták meg, amiket az Úr mondott nekik.

A démonok azonban nem mindig betegségeket okoznak. Kiváló példa erre a macedón Filippiben élő rabszolgalány esete, aki pontosan meg tudta mondani a jövőt, aminek köszönhetően a tulajdonosai meggazdagodtak, mert mindezért pénzt kértek.

Pál apostol egy idő után ideges lett a lányra, illetve a szellemre és elkezdte kiűzni, mire azok kényszeresen azt kiáltozták, hogy ismerik őt és tudják hogy ő a magasságos Isten szolgája.

Pál végül nemes egyszerűséggel hatalmi szóval kiűzte a démont, aminek következtében a lány nem betegségből gyógyult meg, hanem a továbbiakban képtelen volt belelátni a szellemvilágba és megjósolni a jövőbeni eseményeket.

Számunkra a jó hír az hogy az Újszövetségben sehol nem olvassuk, hogy a démonűzés korszaka véget ért volna.

Előfordulhat, hogy ma egyes tüneteket vagy megnyilvánulásokat másképp nevezünk, de nagyon is lehet, hogy például egy epilepsziás roham mögött gonosz szellem tevékenysége húzódik meg.

Vannak olyan démonok is, amelyekről maga Jézus mondta, hogy ki nem mennek, csak könyörgés és böjtölés által. Erre van is példa az evangéliumokban: a tanítványok egy ízben egy fiatalemberből próbáltak meg gonosz szellemet kiűzni, de nem sikerült nekik.

Jézus először a hitetlenségük miatt dorgálta meg őket, majd kiűzte a szellemet és azután hangzott el a könyörgésre és böjtölésre vonatkozó mondat.

Az Úr pedig nem változott: Ő ma is szabadító Isten és képes az ellenség erőit legyőzni és megszabadítani mindnyájunkat a démoni szellemektől és kötelékektől.