A 46. RÉSZ KOMMENTÁRJA

A mai ószövetségi részek megértéshez érdemes megnézni ezt az Izraelben készült tanítást, amelyet egy messiáshívő zsidó fiatalember tartott a sátorról a papi öltözékekről és korabeli szokásokról: https://youtu.be/ko-ir5EBBfo
Tegnap beszéltem a kereszténnyé válás alapvető lépéseiről: a megtérésről avagy a gondolkodásmód megváltoztatásáról, a víz és a Szent Szellem általi bemerítkezésről. A megtérésnek része a bűnök elismerése, megbánása, megvallása és elhagyása.
Érdemes érett szellemi emberek, testvérek és testvérnők tanácsát kérni a bűnök megvallásával és elhagyásával kapcsolatban — fontos, hogy olyan személlyel beszéljünk erről, akiben megbízunk. Lényeges ezen kívül a megtérés részeként elfogadni Jézus Krisztust mint személyes megváltónkat és ezzel kifejezni a hitünket Isten Fiában és az Ő nevének az erejében. Ez által “felülről születünk”, vagyis újjászületünk. Ez egy teljesen valóságos, bár láthatatlan születés: létrejön bennünk az új ember, akinek a fejlődéséhez ugyanúgy táplálékra van szüksége mint egy csecsemőnek a láthatatlan világban. (Ha ebben segítségre van szükséged, kérlek kattints erre a linkre: https://napihangzobiblia.hu/megteres-jezus-krisztushoz/ . Ezt a táplálékot Isten beszédéből nyeri az új ember, de ahogy a természetes világban, a szellemi világban is először tejre van szüksége.
A tejet, csakúgy mint a szilárd táplálékot Isten beszéde szolgáltatja, mégpedig az egyházba elhelyezett szolgálati ajándékokon keresztül, akik a “nyers ” Igét, ami több ezer évvel ezelőtt íródott, “emészthetővé” teszik a csecsemők számára. A tej itala lehet többek között a “Kereszténység Hat Alaptanítása” Derek Prince-től. Keressetek rá a Google-ön, több online áruházból elérhető írott és hallgatható formában egyaránt. Ez a mű részletesen leírja és segít megérteni a keresztény alaptanításokat a megtéréstől az örök ítéletig bezárólag. Ezek az alaptanítások az alábbi linkeken érhetők el:
1. A kősziklára alapozva: https://youtu.be/wRcDjIqLd0g
2. Isten Igéjének hatalma és ereje: https://youtu.be/5uEbEXtBt4g
3. Hitre jutás megtérés révén: https://youtu.be/SwL1ePokn9Q
4. A hit és a cselekedetek: https://youtu.be/sFrRYMM6zDg
5. Bemerülés vízbe: https://youtu.be/0yZzpAvUdGA
6. Bemerülés Szent Szellembe: https://youtu.be/waqaexJLneE
7. Isten erejének átadása: https://youtu.be/ntvahu68uiA
8. Az idők végén: https://youtu.be/-IAADhKt7oY
9. A test feltámadása: https://youtu.be/k2dO44LO9_4

10. Az utolsó ítélet: https://youtu.be/CqGk6eh-Xls

Ezen felül Krisztus testében mindenfelé vannak Bibliaiskolák, amelyek további szellemi táplálékot szolgáltatnak az óvodás kortól a felnőtt korig mindenkinek. Az evangéliumi keresztény irodalom kb. 80%-a angol nyelven elérhető, de szerencsére rengeteg olyan jó minőségű tanítás lett már lefordítva ezeken kívül is magyar nyelvre, amely képes tovább szellemi eledellel ellátni a fejlődni kívánó hívőket. De a fejlődés egyik leglényegesebb eleme, hogy mivel a hívő Krisztushoz tartozik és belemerítkezett az Ő nevébe, azzal egyúttal kifejezte az irányú szándékát, hogy Krisztus testéhez tartozik. A Krisztus teste a hívők közössége, ami nélkül nincs kereszténység és nincs fejlődés. Független kereszténység nem létezik a Bibliában.
A csecsemőkortól az érett Krisztusi korig a közösség meghatározó mindenki életében.
Sajnos sokan vannak úgy vele, hogy csalódtak gyülekezetben vagy felekezetben, de ez nem lehet ok arra, hogy mindenkitől független keresztény életet éljünk — ez teljes mértékben ellenkezik az Újszövetség szellemiségével. Attól a pillanattól fogva, hogy csatlakozunk vagy még inkább elkezdünk szolgálni egy közösségben, értjük meg igazán, hogy milyen fontos a megbocsátás, a másik hibáinak elnézése vagy a másik ember megértése és elfogadása.

Mindentől és mindenkitől távol könnyű megbocsátani a másik embernek — de amíg emberek lesznek az egyházban, addig hibák és gyarlóságok is jelen lesznek. Amíg a mag el nem hal, nem teremhet sok gyümölcsöt — ez nem csak Jézusra nézve volt igaz, hanem ránk is: fontos, hogy úgymond elhaljunk magunknak és másoknak éljünk. Azoknak a testvéreinknek, akiket Jézus is testvéreinek nevezett: aki hallgatja és cselekszi a mi mennyei Atyánk akaratát. Ha valaki már kinőtt a szellemi gyerekkorból és képes erre, akkor megérti, hogy milyen értéket képvisel a közösség.Ez az Isten Királysága, amiről Jézus azt mondta, hogy nem látható módon jön el, hanem közöttünk van — ott ahol ketten vagy hárman összegyűlünk az Ő nevében. (A mai rész: https://youtu.be/WUpYLYjQrJs)