A 14. RÉSZ KOMMENTÁRJA

 

Isten ígéretéhez híven megáldja Jákobot, de nem akárhogyan: Jákob álmot kap, ami beteljesedik és a nyáj java tarka foltos és csíkos lesz. Lábán nehezen viseli ezt a nyájon belüli “vagyoni átrendeződést” és emiatt megváltozik az, ahogyan Jákobbal bánik. Később fiával, Józseffel ugyanez a helyzet: mindegy hogy Potifár házában, a börtönben vagy a fáraó utáni második emberként tevékenykedik, egyszerűen mindenben sikeressé teszi őt az Úr, mégpedig rendkívüli módon — így igazán örömét leli abban, amit csinál. E két példa is kiválóan mutatja, hogy az az Isten, aki azt parancsolta az embernek, hogy sokasodjon és szaporodjon és hajtsa uralma alá a Földet, nem rosszat akar nekünk, nem szegénységgel akarja sújtani a fiait. Kiváltképpen nem azokat, akiket a Fia vérén váltott meg és választott ki.

A mai újszövetségi részben is erre utal, amikor azt mondja, hogy a tanítványok teljesen rábízhatják magukat Isten természetfeletti gondviselésére és ezért nem kell pénzt magukkal vinniük. Mert lehet üzletet csinálni az evangéliumból? Igen, lehet — jól mutatja ezt az amerikai kereszténységen belül a bővölködés mozgalom és azok a tele-evangélisták, akik jobbára a pénzszerzés eszközeként használják fel az evangéliumot. Erre az az üzenete az Úrnak, hogy ingyen kaptuk ezt a hatalmat, ezért mi is ingyen végezzük ezt a munkát. Persze ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne adakozni az egyháznak vagy a gyülekezetnek, ahová járunk, sőt az Újszövetségben található az az ige is, hogy akik az oltár körül forgolódnak, az oltárból éljenek és az is, hogy a jó vezetők kettős anyagi megtiszteltetésben részesüljenek. De ez nem egyenlő azzal, hogy valaki pénzszerzésre használja a Királyságról szóló örömüzenetet.

Azt, hogy ebben hol a határvonal, nehéz eldönteni, de ha Példabeszédeket megnézzük és a hangyákat vesszük például, akkor egy olyan anyagi egyensúly képe bontakozik ki előttünk, hogy Isten szolgái éljenek jól és az ésszerűség határain belül legyenek is tartalékaik. Viszont ne halmozzanak fel olyan vagyont, ami már egészségtelen és elviszi az embert abba az irányba, hogy a pénzben bízzon. Szintén a Példabeszédekben található Agur bölcs kérése, miszerint nem akar túl szegény lenni, hogy nem kelljen neki lopnia, de túl gazdag sem, hogy ne felejtse el az Ő Urát és ne kezdjen a pénz adta hamis biztonságban bízni. Ez lehet tehát a teljesen igei és újszövetségi anyagi szint mindannyiunk számára és ez az a látás vagy kép, amelyben még nekünk, kelet-európai keresztényeknek sokat kell fejlődnünk.

Észak-Amerikában egészen másképp gondolkodnak a keresztények az adakozásról, a pénzügyekről, a sikerről és az áldásról. Mintának nagyon sok felekezetben Ábrahámot, Izsákot és Jákobot tekintik, akiken Isten áldása nyugodott meg. Mi, Közép- és Kelet-Európában örülünk annak, ha néhány morzsa leesik a vagyonosabb országok asztaláról, de Isten maga akar megáldani bennünket, hogy ne kényszerüljünk lopni a szegénység miatt.

Jézus a mai részben azt mondja a tanítványoknak, hogy halottakat támasszanak, tisztítsák meg a leprásokat és űzzék ki a gonosz szellemeket. Láttatok már halottat feltámadni? Leprást megtisztulni? Vagy gonosz szellemeket eltávozni egy emberből? Most nem a pünkösdi és karizmatikus gyülekezetek látványcirkuszáról beszélek, bár én magam is ehhez a mozgalomhoz tartozok, hanem arról, hogy valaki valóban feltámad és azt dokumentálják is. Arra azt gondolom, hogy a média apraja-nagyja összefutna és azonnal világhír lenne belőle. Lázár feltámasztása is sok szemtanú előtt történt és azonnal elment a híre mindenfelé. Vagy tegyük fel, hogy valaki tényleg megtisztul valamilyen nagyon súlyos bőrbetegségből egy pillanat alatt Isten ereje által — azt hiszem ennek is olyan híre menne, hogy mindenhol ez szólna a médiában. Jézus erről úgy beszél, mint hús-vér valóságról. De ha nincs így, miért nincs így? Miért nem történnek ezek a csodák manapság?

Jézus azt mondta, hogy ha csak akkora hitünk van, mint a mustármagnak, akkor azt mondjuk a hegyeknek, hogy szakadjanak ki és ugorjanak a tengerbe és megteszik. Máshol meg azt, hogy amikor visszatér majd, vajon talál-e hitet a földön? Megint máshol azt, hogy kicsinyhitű miért kételkedtél? Egy negyedik helyen a tanítványokat szidja össze a hitetlenségük miatt, mert nem tudnak kiűzni egy démont, ami csak könyörgés és böjtölés által megy ki az emberből.