A 6. RÉSZ KOMMENTÁRJA

 
Ma a győztes Ábrahámról és Jézus tanításainak összefoglalásáról, azaz Isten Országa alkotmányának további passzusairól olvashatunk.

Keresztény körökben szinte közhelynek számít az, hogy mi Ábrahám áldását örököltük.

De mire mondjuk ezt, mire alapozzuk ezt a kijelentést?

Arra, hogy a Galata levél 3,13-14-ben ez áll:

“Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká lévén érettünk; mert meg van írva: Átkozott minden, aki fán függ:Hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a Szellem ígéretét elnyerjük hit által.”

De mi ez az Ábrahám áldása?

Mit ígért Isten Ábrahámnak?

Az I.Mózes 12,2-3-ban ezt olvassuk:

“Én pedig nagy nemzetté teszlek, és megáldalak, nevedet naggyá teszem, sőt, áldássá teszlek téged!”

Később kijelenti, hogy Ő maga jelent pajzsot Ábrahám számára.

Ezt a pajzsot se középkori pajzsként képzeljük el, hanem inkább egyfajta szellemi energiapajzsként, ami messze túlmutat a természetes világon.

Ugyanígy, a “megáldalak” mai nyelvre fordítva annyit tesz, hogy “sikeressé teszlek” vagy “gazdaggá teszlek”.

És így is lett: nem sokkal később Ábrahám az éhínség miatt Egyiptomba menekül és a fáraó elhalmozza őt ajándékokkal – anélkül, hogy ő ezért bármit is tett volna.

A fáraó a Szentírás tanúsága szerint juhokat, kecskéket, marhákat, szamarakat, tevéket, rabszolgákat és rabszolganőket ajándékozott neki – ezek mai nyelvre fordítva ingatlanok, befektetések, részvények, nemesfémek stb.

A lényeg, hogy a kor standardjai szerint komoly vagyontárgyakkal halmozta el Ábrahámot.

Később, Bétel felé tartva már ezt olvassuk róla: Abrám ekkorra már nagyon meggazdagodott: rengeteg állata, ezüstje és aranya volt.

Ezután elérkezünk a mai részhez, amikor is az öt királyt leverő Kedorláómer felett arat győzelmet.

Ekkor nem kevesebb mint 318 hadrafogható férfit sorakoztatott fel, akik már mind az ő szolgálatában születtek – mondhatjuk azt, hogy 318 ilyen korú alkalmazottja volt.

Most ismét kanyarodjunk vissza a jelenbe: ha ma valakinek rengeteg aranya és ezüstje és 318 alkalmazottja van, minek mondjuk?

Gazdag embernek, nem?

És ez ellenkezik a Biblia és az Újszövetség tanításaival, nem?

Egyáltalán nem!

Isten éppen ezt jelenti ki Pálon keresztül, hogy a többi, Ábrahámnak tett ígéret mellett ez is a miénk!

Nem az áldás, nem a siker és nem a pénz minden rossz gyökere, hanem a pénz SZERELME.

Azt is szokták mondani, hogy addig nincs semmi probléma, amíg valakinek csak a zsebében van a pénz és nem a szívében.

Ábrahámot Isten áldotta meg, tette nagyon gazdaggá és sikeressé.

Nekünk pedig pontosan ez az ígéret szól a Krisztusban: lehet, hogy üldöztetésekkel együtt, ahogy az Úr mondja, de mi, akik otthagytuk a családi örökséget vagy bármit az Úrért, már százannyit veszünk ebben az életben – ez az evangéliumokban áll.

Természetesen nem azt mondom ezzel, hogy játsszon központi szerepet az életünkben a pénz, mert valaki szegényen is imádhatja bálványaként a pénzt és gazdagon is lehet teljesen tiszta a szíve.

Ábrahám életében a hatalmas siker után volt még egy epizód, amit Isten fontosnak tartott feljegyezni: tizedet fizetett Melkisédeknek a csatában szerzett zsákmányból, azaz valamilyen formában adakozott, igyekezte kifejezni háláját a Mindenhatónak.

Ez az elv végigvonul a Szentíráson: Isten megáldja az embert, azonban lényegesnek tartja, hogy a láthatatlan világból származó áldás vagy szellemi áldás csatornája kétirányú legyen, hogy ezzel kiküszöböljük a pénz imádatát, azaz a fösvénységet.

Az egyik irány az, amikor Isten megáld, a másik viszont az, amikor mi adunk vissza neki – ez az Újszövetségben megnyilvánulhat abban, hogy egyszerűen a szegényeknek, árváknak, özvegyeknek vagy más rászorulóknak adakozunk, de abban is, hogy egy adott gyülekezetnek adakozunk – teljesen ránk van bízva, az Újszövetségben nincs törvény.

Viszont maga az adás, az áldás forrásának egyik kulcsa – ezt én személyesen is tanúsíthatom.

Amellett, hogy Isten valóban nem szerez bántást, amikor az Ő áldása alatt vagyunk, fantasztikus érzés tudni azt, hogy segíthettünk akár a szegényeken, akár Isten egyházán.

Érdemes kipróbálni, mert Isten valóban csodálatos mennyei csatornákat képes megnyitni!

Ha tetszett, amit olvastál, hallgasd meg a mai részt, és ha még nem kötelezted el magad Jézus Krisztus mellett, olvasd el ezt: