VÉGET ÉR AZ ÖZÖNVÍZ, A MESSIÁS MEGKEZDI SZOLGÁLATÁT – NHB, 4.RÉSZ

 

 
A mai Ószövetségi részben véget ér az Özönvíz, tanúja lehetünk a Föld újranépesedésének és Noé Kánaánra kimondott átkának.

Az Újszövetségben Isten új világkorszakot nyit: a Messiás megkezdi földi szolgálatát, elhívja az első tanítványokat és elkezdi Isten erejével demonstrálni, hogy Ő nem csak beszél Isten Királyságáról, hanem valóságos csodákat tesz.

Tömegével gyógyulnak és szabadulnak meg az emberek olyan függőségektől és démonoktól, amelyekre korábban nem volt gyógyír.

De kanyarodjunk vissza az Ószövetséghez és vizsgáljuk meg azt az átkot, amit Noé kimondott az unokájára, Kánaánra.

Az eredményt megdöbbentő: csakúgy mint Ézsaunak és Jákobnak már a születésük előtt meg volt pecsételve a sorsuk, még mielőtt bármit tehettek volna, hasonló a helyzet Kánaán leszármazottjaival: azok a népek, akik belőle nőttek ki, egytől egyig bűnhődtek ősapjuk esztelen tettéért, csak mert az megszégyenítette Isten emberét, Noét.

A jebúsziak, ez emóriak, a girgásiak, a hivviek és a többi törzs, amely Kánaántól származott, mind a zsigereiben hordozta a rettenetes végzetet.

Ezek a törzsek egytől-egyig borzalmas bálványimádó szokásokat vettek fel, amelyekre Isten visszavonhatatlan ítéletet mondott ki: amikor Izrael elfoglalta az ígéret földjét, ezeknek a népeknek írmagját sem szabadott a zsidóknak meghagyniuk – és mindennek az oka az ősapjukra kimondott átok volt.

Mondhatjuk azt, hogy erre lettek determinálva attól a pillanattól fogva, hogy Kánaán ezt az ostoba és esztelen tettet elkövette Noéval szemben.

Ne felejtsük el, hogy abban az időben még nem volt evangélium, nem lehetett Istenhez a Krisztuson keresztül bármilyen nyelven közeledni úgy mint ahogy mi tesszük.

Amikor Jézus elkezdte a földi szolgálatát – ahogyan ezt a mai újszövetségi részben látjuk – , ezért hirdette ki, hogy “Térjetek meg, mert elközelített Isten Királysága”, vagy ahogyan ez körülírva szerepel az Egyszerű Fordításban: “Változtassátok meg, ahogy gondolkodtok és térjetek vissza Istenhez, mert Isten Királysága megérkezett!”

Persze az olvasó vagy esetünkben hallgató azonnal felteheti a kérdést, hogy miért kellene megtérnünk, azaz miért kellene megváltoztatnunk a gondolkodásunkat?

Miért van erre szükség Isten Királyságának közelségében?
Ugyanazért, amiért Kánaán valamennyi leszármazottját Isten halálra ítélte: az eredendő vagy áteredő bűn miatt.
A bűn alapvetően torzította el és változtatta meg az ember szellemét, lelkét és gondolkozásmódját.
Istentől elszakadva az ember gondolkodásmódja és életvitele gyökeresen eltér attól az édeni állapottól, amelyben Ádám és Éva eredetileg létezett.

Jézus azért jött, hogy ezt az édeni állapotot helyreállítsa és minden embernek lehetőséget adjon hit által arra, hogy rendezze a dolgait az Úrral és belépjen Isten királyságába, ahonnan őseink kiestek.

Ez fokozatosan történik meg: Isten először az ember lelkét és szellemét állítja helyre.

Ehhez szükséges a megtérés, majd a víz és a Szent Szellem általi keresztség vagy bemerítés.

Ezt követi a test helyreállítása dicsőségben és ezzel válik teljessé az eredeti, édeni állapot.

Jézus ezért mondja, hogy térjetek VISSZA Istenhez – ez arra enged következtetni, hogy egyszer az ember már ott volt Istennél, csak eltért tőle.

Jézus a prototípusa ennek az új teremtésnek, amely létrejön minden hívőben, ezért hívják őt az apostoli levelek utolsó Ádámnak.

Az új teremtés létezésének nincs vége és ebben az új teremtésben a betegség és bármiféle démonikus vagy pszichológiai probléma ismeretlen.

Jézus ezért kezdi már el a szolgálata elején demonstrálni, hogy a visszatérés Istenhez egyúttal gyógyulást és felszabadulást jelent mindazok számára, akik bármiféle testi vagy lelki eredetű betegségben szenvednek.

Az Úr a szolgálata során lassan kezdi megértetni a környezetével, hogy a láthatatlan örökké élő Isten hús-vér valóság és minden élet forrása.

Amikor valaki meggyógyul Jézus szolgálata során, nem más történik, minthogy ez az isteni élet kiárad rá – ezt tökéletesen példázza a 12 éve nemi beteg, vérfolyásos asszony esete is, amikor Jézus megérezte, hogy isteni erő áradt ki belőle. – Rácz S. Roland

Ha tetszett, amit olvastál, hallgasd meg a mai részt, és ha még nem kötelezted el magad Jézus Krisztus mellett, olvasd el ezt: