A 3. RÉSZ KOMMENTÁRJA

Lehet, hogy ha valaki adományt kér vagy adakozásról olvasol, azonnal továbbkattintasz, mert ez annyira érzékeny téma. Ezért előre elnézésedet kérjük, nem szeretnénk, ha negatív érzéseid lennének a szolgálatunkkal kapcsolatban. Kérünk, hogy semmiképpen ne adakozz, csak és kizárólag akkor, ha úgy érzed, hogy értéket jelent számodra ez a szolgálat és a hallgatójaként áldást vettél. Tudjuk, hogy a banki utalás sem túl szerencsés, mert extra erőfeszítéssel jár. De ha mégis úgy döntesz, hogy adakozol, nagy tisztelettel kérjük, hogy utalj nekünk – akár rendszeresen is. A bankszámlaszámunk, ahol tényleg a legkisebb összegnek is örülünk: 10700392-50809354-51100005, a név: NAPI HANGZÓ BIBLIA (RÁCZ S. ROLAND). Ha külföldről szeretnél utalni az IBAN számunk: HU78 1070 0392 5080 9354 5110 0005, CIB BANK, a bank SWIFT KÓDJA (BIC): CIBHHUHB. Előre is hálásan köszönjük! (RÁCZ S. ROLAND)

Ma végigolvastuk Ádám nemzetségi táblázatát Noé generációjáig, megtudtuk, hogy Isten fiai — azaz valószínűleg az angyalok, méghozzá a bukott angyalok — hogyan létesítettek szexuális kapcsolatot az emberek leányaival és hogyan mondott ki víz általi ítéletet Isten az egész emberiségre.

Az ítélet következtében az eső el is kezdett esni és minden szárazföldi élőlény elpusztult Noét és a családját kivéve – meg persze az állatokat, akik a bárkában voltak.

A víz különös jelentőséggel bír a mai újszövetségi szakaszban is, mert Keresztelő vagy Bemerítő János éppen vízbe meríti be a Názáreti Jézus Krisztust a bűnök bocsánatára.

János szájából elhangzik egy mondat, ami már a jövőbe, Pünkösdre, a Szent Szellem kiáradására mutat: “Ő (azaz Jézus Krisztus) majd Szent Szellembe és tűzbe merít be titeket.”

Pünkösdkor ezek a kettős tüzes nyelvek jelentek meg a tanítványokon, ekkor született meg az Egyház és ekkortól kezdett terjedni az evangélium, azaz a Názáreti Jézus Krisztusról szóló örömhír az egész Római Birodalomban.

Ma olvasunk Jézus megkísértéséről is, erről már korábban is beszéltem — a Sátán Isten Igéjével kísérti Jézust, csakúgy mint kezdetben Évát, de Jézus ellenáll és legyőzi a kísértőt.

A bukott angyalok szexuális egyesülése a nőkkel, az Özönvíz, a víz- és a Szent Szellem keresztség és Jézus megkísértése mind akkora témák, hogy több száz oldalt lehetne megtölteni velük — ezért inkább a mai epizód szempontjából legfontosabb részekről írok, ami ténylegesen belefér e kommentár keretei közé.

Ez pedig nem más mint víz és a Szent Szellem általi újjászületés a megtérést követően.

Ebben a mai részben és később is az Újszövetségben mindenhol a “baptizo” szó szerepel a vízkeresztségre, ami “bemerítést” vagy “alámerítést” jelent — ezért is fordítjuk jobbára már nem “Keresztelőnek”, hanem Bemerítőnek Jánost.

Bemerítő János még a bűnök bocsánatára keresztelt (ez annyit tesz, hogy a bemerítés előtt az ember megvallja bűneit), azonban a mi keresztségünk vagy bemerülésünk más természetű.

Ez a Római levél hatodik részében részletesen le van írva: azzal, hogy a víz alá kerülünk, azonosulunk a Názáreti Jézus Krisztus halálával hit által, amikor pedig feljövünk a vízből, a feltámadásával leszünk eggyé.

A vízkeresztségre vagy bemerítésre számos példa van az Újszövetségben az Apostolok Cselekedeteitől fogva – ezeket érdemes kikutatni és követni.

Az újjászületéskor fontos tudnunk és értenünk, hogy nem csak fürdünk egyet, hanem hit által azonosulunk Krisztus a halálával és a feltámadásával.

Bár ez egy jelképes aktus, mégis óriási jelentősége van.

Akkora, hogy maga Jézus jelentette ki János evangéliumában, hogy aki nem születik újjá, azaz nem fogan felülről a mennyből, semmiképpen nem mehet a mennyországba.

Az első évszázadokban a keresztények Izraelben és környékén ezt olyan komolyan vették, hogy még a bemerítőmedencék is kereszt alakúak voltak és így annak, aki megkeresztelkedett, a kezét szét kellett tárnia, ezáltal is hangsúlyozva, hogy eggyé vált Krisztussal.

Persze ez csak hagyomány, erre nincs szabály az Újszövetségben, viszont fontos értenünk, hogy miért keresztelkedünk meg.

Ezért a csecsemőkeresztség semmilyen szempontból nem bibliai és nem Isten Igéje szerinti.

A tényleges újjászületés (bemerítkezés, keresztelkedés) tehát szabad akaratból történik és azonosulás Jézus halálával és feltámadásával.

Vagyis szó szerint belemerítkezünk a víz alá és feljövünk a vízből — ezért a katolikus gyakorlat szerinti vízzel való meghintés szintén nem bibliai.

Szokták azt is mondani, hogy ha egy bűnös emberre vizet locsolunk, abból egy vizes bűnös lesz.

A tényleges újjászületés, amit az Újszövetség elénk tár, az minden esetben a szabad akaratból történő bemerítést jelent.

Ezt követi a Szent Szellem keresztség, amely szintén az újszövetségi minta szerint kivétel nélkül minden esetben járt nyelveken szólással is.

Amikor arról olvasunk, hogy valakire kitöltetett a Szent Szellem, az szólt nyelveken is, sőt Kornéliusz római százados házában előbb kiáradt a Szent Szellem és elkezdtek nyelveken szólni és Péter apostol utána merítette be vízbe mind őt mind pedig azokat, akik egy fedél alatt laktak vele.

A Szent Szellem keresztség ma is lehetséges és elérhető, én magam is szólok nyelveken és sokszor van, hogy Isten különleges vezetést vagy képeket ad nyelveken szólás közben.

Értelemmel nem fogom fel, mit mondok, ezért mondja Pál, hogy aki nyelveken szól, imádkozzon magyarázatért és Isten megadja neki.

Én is bátorítalak, hogy ha még nem merítkeztél be, kövesd az újszövetségi mintát és tedd meg vagy ha még nem keresztelkedtél meg, azaz merültél alá a Szent Szellemben és nem szólsz nyelveken, törekedj rá és Isten megadja!