Mi számít bűnnek? – 2014.09.01.


Egyik kedves hallgatónk, Sámson Andrea tette fel ma azt a kérdést, hogy mi számít bűnnek?


Szerintem ez egy nagyon jó kérdés és egyben nagyon aktuális.

Ennek a kérdésnek a megválaszolásához lapozzuk fel a Bibliát és nézzük, mit mond maga Jézus János Evangéliumában. 

Azt mondja, hogy eljön majd a Szent Szellem, aki megítéli a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. Majd azzal folytatja, hogy a bűn az, hogy nem hittek benne az emberek. Ezt egy másik helyen is megerősíti az Újszövetség. 

Ami tehát mindenekfelett bűnnek számít, az az, hogy valaki elutasítja az Isten Fiát és nem hisz benne. Nem hiszi el, hogy Jézus a Krisztus – ami nem jelent mást, mint hogy nem hiszi el, hogy a 2000 évvel ezelőtt Betlehemben született és Názáretinek nevezett Jézus az Isten Fia, Felkentje (héberül Messiása), aki kifizette az emberiség minden bűnéért az árat.

20140831

Ezzel együtt mondhatjuk azt, hogy persze mi elhisszük, és éljük ugyanúgy tovább a korábbi életünket. Közben pedig szorgalmasan mondogatjuk magunknak, hogy bizony mi hiszünk benne. De ez nem az a hit, amiről a Biblia beszél. 

Jakab apostol nyilvánvalóvá teszi, hogy hitük a démonoknak is van – ők is hiszik, hogy Jézus az Isten Fia, mégis rettegnek tőle. Ez nyilvánvaló volt Jézus földi szolgálata során is: a démonok többször kiabálva mondatták ki a megkötözöttekkel, hogy ismerik Őt és nagyon jól tudják, hogy Ő nem más mint az Isten Szentje.

Jakab ezután azt mondja, hogy a Krisztusba vetett hitünket nem a szavainkkal meg a beszédünkkel tudjuk demonstrálni, hanem egyedül a tetteinkkel. Bemerítő János ugyanezt hirdeti: teremjünk a megtéréshez illő gyümölcsöket. A helyes, krisztusi tettekről pedig a már az Újszövetség elején beszél Jézus a Hegyi Beszédben. 

A Hegyi Beszéd egyértelműen beszél a bűnökről és arról a mércéről, amit Jézus elénk helyez és ami lényegesen magasabb szinten van, mint az ószövetségi. Ezt a prédikációt (vagy inkább epigramma-gyűjteményt) azzal fejezi be, hogy egyszerűen legyünk tökéletesek, amint a mi mennyei Atyánk tökéletes. De ha jobban belegondolunk és megértjük azt, hogy kifejlődött bennünk az újjászületés után egy új ember, aki semmi másra nem törekszik, csak az Istennel való teljes harmóniára, ez már nem is tűnik annyira nehezen megvalósíthatónak. 

Ha ezt valóban megértjük és elhatol a szívünkig, könnyen tudjuk János apostollal együtt mondani, hogy tartsuk meg az ő parancsolatait, mert az ő parancsolatai nem nehezek. 

Rácz S. Roland

Szeptember elejéig szünetel a Napi Hangzó Biblia! – 2014.08.08.

http://www.napihangzobiblia.hu/20140808.mp3
(Bír 1,1-2,9; Lk 21,29-22,13; Zsolt 90,1-91,16; Péld 13,24-25)

Kedves hallgatóink! Szeptember elejéig szünetet tartunk. Ha közben is szeretnétek hallgatni a napi részeket látogassatok el erre a linkre: http://napihangzobiblia.hu/osszes-napi-hangzo-biblia-epizod-egyben/!

20140808